Redunantni mejl server

Redunantni mejl server obezbeđuje nesmetan prijem mejlova.

Redunantni mejl server
1200.00 RSD /year

Korpa:

  • Emails

Redunantni mejl server obezbeđuje prijem vašeih mejlova, u slučaju problema sa glavnim serverom (kvar harvera, zastoj u mreži, ddos napad).
Nakon uspostavljanja glavnog servera, svi mejlovi će biti isporučeni na vaše naloge.

Kontakt